ISO 9001 нь чанарын удирдлагын олон улсын стандарт юм.

Энэ нь ISO 9000 олон улсын чанарын удирдлагын стандартуудын нэгэн хэсэг бөгөөд