Клин Энержи компанийн салхит салхин цахилгаан станцад зочилсоны дараа Элчин сайд Женифер Зимдал Галт бидэнд талархалын захидал бичсэн юм. КлинЭнежи компанийн зүгээс Женифер Зимдал Галт таныг хүлээн авсандаа бид бүгд мөн адил баяртай байна.