Монголын анхны салхин цахилгаан станц хүлэмжийн хий худалдаалах гэрээ амжилттай байгууллаа

Клин Энержи ХХК нь Швед улсын эрчим хүчний агентлагтай хүлэмжийн хий худалдаалах гэрээ байгуулж 2013 оны 4-р сард талууд гэрээнд гарын үсэг зурлаа.  

Салхины эрчим хүчний хувьсгал: Дэлхийн хамгийн анхны модон турбин

100 метрийн өндөртэй дэлхийн хамгийн анхны модон салхин турбин цамхагийг Хановерд Германы компани бариж байгуулсан бөгөөд ойролцоогоор 1000 айл өрхийн цахилгааны хэрэгцээг хангаж чадахуйц хүчин чадалтай аж.  

Монгол улс салхины эрчим хүч ашиглан агаарын бохирдолоо бууруулна

МОНГОЛ УЛС, САЛХИТ- Агаарын бохирдол ихтэй Монгол ул  цэвэр эрчим хүчийг ашиглахыг зорьж байна.